Menu
Küpsiste seaded

Vajalikud küpsised
Need küpsised on vajalikud selleks, et meie veebileht töötaks korrektselt. Nende küpsisteta ei tööta korralikult sellised tähtsad funktsioonid nagu lehel navigeerimine, tehingu turvaliselt sõlmimine ja info õigesti kuvamine. Veebilehe kasutaja ei saa neid küpsiseid välja lülitada.

Tutvu reeglitega

Küpsiste seaded Privaatsuspoliitika Üld- ja tellimistingimused
OK
Kas teil on vaja ladustada materjale või kaupu? Pakume selleks praktilisi kokkupandavaid konteinereid. Nende peamine eelis on kokkupanemise ja lahtivõtmise lihtsus, kui te neid parasjagu ei kasuta või soovite transportida.

Käsitsemise lihtsus
Kokkupandud konteinerit saab transportida tõstuki või kraanaga ning seetõttu on seda lihtne käsitseda.
Konteinereid saab ladustada üksteise peale ja kõrvuti.